Distances līgums

Veicot pasūtījumu artkato.lv, Jūs piekrītat, ka esiet iepazinies ar “Distances līgumu” un ka piekrītiet šī līguma saturam. Pēc pasūtījuma veikšanas, Jūs esiet noslēdzis ar artkato.lv Distances līgumu, kurš uzliek abām pusēm saistības un pienākumus.

Šis līgums tiek slēgts starp interneta veikala īpašnieku SIA ARTKATO, Reģ. Nr. 41503089154, juridiskā adrese Daugavpils nov., Kalkūnes pag. “Lielakmeņi”, LV-5449, Latvija (turpmāk tekstā – Pārdevējs) un personu, kas veic pasūtījumu (turpmāk tekstā – Pircējs) artkato.lv. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas tiek veikti artkato.lv.

1. Vispārīgie noteikumi par preces pasūtīšanu.

1.1. Ar šo līgumu artkato.lv apņemas piegādāt pircēja interneta tirdzniecības vietnē pasūtīto preci, bet Pircējs apņemas pieņemt un apmaksāt pasūtīto preci.

1.2. Šī Distances līguma ietvaros preces pasūtīšana notiek ar interneta veikala palīdzību, aizpildot visus nepieciešamos laukus un nospiežot pogu “pasūtīt”.

1.3. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci ar kredītkarti (lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus) vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

1.4. Pēc pirkuma procesa pabeigšanas pircējs saņems e-pastu ar pasūtījuma veikšanas apstiprinājumu. Kad pircējs ir saņēmis artkato.lv automātisko pasūtījuma apstiprinājumu, uzskatāms, ka Pārdevējs ir pieņēmis pircēja oferti, no savas puses ir pievienojies šim Distances līgumam un šis Distances līgums uzskatāms par noslēgtu starp Pircēju un Pārdevēju.

1.5. Visas preču cenas interneta veikalā ir norādītas, iekļaujot PVN. Preces cena un piegādes izdevumi ir norādīti pasūtījuma rēķinā.

2. Pasūtījuma piegādes veidi un to izmaksas.

2.1. Interneta veikals nodrošina piegādi ar kurjera starpniecību. Piegādes noteikumi un to izmaksas atšķiras atkarībā no pircēja izvēlētā piegādes veida. Preču piegādes maksa tiek automātiski pievienota Pircēja iepirkumu grozam.

3. Pasūtījuma izpilde.

3.1.Pārdevējs nodrošina preču piegādi 10 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci.

4. Par preces piegādes neiespējamību.

4.1.Gadījumā, ja pircēja pasūtītā prece ražotāja noliktavā ir beigusies, pircējs par to nekavējoties tiek brīdināts telefoniski vai pa e-mailu. Šādā gadījumā pircējam tiks atmaksāta visa viņa veiktā iemaksa, vai pēc pircēja izvēles tiks piedāvāta ekvivalenta prece par ekvivalentu cenu.

5. Atteikuma, preču atgriešanas gmaun apmaiņas kārtība.

5.1. Katrs pircējs var izmantot atteikuma tiesības un atgriezt preci 14 kalendāro dienu laikā no pirkuma veikšanas brīža. Par visiem atteikuma gadījumiem pircējam jāpaziņo rakstveidā uz e-pastu: info@artkato.lv. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma. Šo tiesību izmantošanu regulē MK apstiprināti noteikumi, patērētāju tiesību aizsardzības likums, noteikumi par distances līgumu.

5.2. Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Pircējam preces jānosūta atpakaļ uz uzņēmuma juridisko adresi (SIA ARTKATO, juridiskā adrese Daugavpils nov., Kalkūnes pag. “Lielakmeņi”, LV-5449, Latvija). Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

5.3. Lai atteikuma tiesības būtu spēkā, preču pircējam ir jāievēro šādi nosacījumi: Pārbaudiet, bet neuzsāciet lietot nopirkto preci. Saglabājiet un nesabojāiet preces oriģinālo iepakojumu. Saglabājiet un nesabojāiet preces komplektāciju.

5.4.Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības gadījumos, ko nosaka MK 2014.gada 20.maija noteikumi Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai arī nepārprotami personalizētas;

6. Preču atgriešanas kārtība:

6.1.Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

6.2. Pēc preces atpakaļ sūtījuma saņemšanas, 30 dienu laikā pircējam tiks pārskaitīta nauda uz pircēja personīgo kontu, kas norādīts atpakaļ atgriešanas veidlapā.

6.3. Veicot atpakaļ sūtīšanu, pārvadājuma risku uzņemas pircējs.

7. Garantija.

7.1.Interneta veikals artkato.lv visām precēm nodrošina ražotāja garantiju. Garantija ir spēkā, tikai uzrādot izrakstītā rēķina apmaksas kvīti. Garantija neattiecas uz gadījumu, kad precei defekts radies nepareizas lietošanas, kopšanas vai nolietošanās dēļ. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam kontaktēt pa e-pastu info@artkato.lv.